ОП "ДОСТАВКА НА НОВИ АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА АЙТОС ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1- ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ НОВ АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА АЙТОС И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ МИКРОБУС, ОБОРУДВАН С ХИДРАВЛИЧНА РАМПА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОЦСЗУ КЪМ ОБЩИНА АЙТОС”