ОП „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Айтос, многофамилна жилищна сграда –- ул. „Васил Априлов” бл. 5, вх. 1 и вх. 2, с административен адрес: гр. Айтос, ул. „Васил Априлов” бл. 5”