ОП „Осъществяване на ремонт на сградите на Община Айтос през 2016 год., по позиции както следва: Обособена позиция № 1: „Осъществяване на ремонт на сгради на Община Айтос през 2016 год.”, Обособена позиция № 2: „Осъществяване на ремонт на сгради на Дирекция „КОВЗС” при Община Айтос през 2016 год.”, Обособена позиция № 3: „Ремонт на Здравна служба с. Чукарка, община Айтос”, Обособена позиция № 4: „Ремонт на спортна зала кв. 63, град Айтос“ и Обособена позиция № 5: „Ремонт – битов кът за персон