ОП "РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС" - публикувана на 31.05.2018 г. - ПРЕКРАТЕНА !