ОП "РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА : с.ЧЕРНА МОГИЛА, с.ЧЕРНОГРАД И с.ТОПОЛИЦА, ОБЩИНА АЙТОС" - публикувана на 23.01.2019 г.