ОП „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и участъците от републиканската пътна мрежа в гр.Айтос през 2018 год.” - 06.10.2017 г.