"ОТ ЦВЕТНИЦА ДО ГЕРГЬОВДЕН"

Пролетен празник „От Цветница до Гергьовден“

РЕШЕНИЕТО НА ЖУРИТО, В СЪСТАВ - ДИМИТЪР ТОНЕВ - ДФТА "Атанас Манчев" - ръководител и хореограф, ЦВЕТА КЕХАЙОВА - музикален педагог, ПАВЛИНА КРЪСТЕВА - ДФТА "Атанас Манчев" - хореограф

Начален етап

Певчески групи

І място- ОУ „Христо Ботев“ с. Мъглен

ІІ място

  • Сборна певческа група- от 3 клас

СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос

  • Детска фолклорна група „Искрици“

ОУ „Светлина“ с. Тополица

 

Обредни групи

І място- ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне

ІІІ място- СУ „Христо Ботев“ гр. Айтос

 

Танцови състави

І място- Танцов състав „Шарено гайтанче“

               НЧ „Васил Левски- 1869“ гр. Айтос

 

ІІІ място- Танцова група „Хоп- троп“

                 ОУ „Христо Ботев“ с. Мъглен

 

Прогимназиален етап

Певчески групи

І място- Певческа група “Лазарки“- VI клас

               ОУ „Атанас Манчев“ гр. Айтос

 

Обредни групи

І място- Обредна група- V-VІІ клас

               ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне

ІІ място- Обредна група

                ОУ „Христо Ботев“ с. Мъглен

ІІІ място- Обредна група „Комиците“

                 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Карагеоргиево

 

Танцови състави

І място- ТС „Тракийче“

               СУ „Христо Ботев“ гр. Айтос

ІІ място- ОУ „Христо Ботев“ с. Мъглен

 

Гимназиален етап

Танцови състави

І място- ТФ „Усуканица“

               НЧ „Васил Левски- 1869“ гр. Айтос

ІІІ място- ТГ „Златен клас“

                 ПГСС „Златна нива“ гр. Айтос

 

Великденско дърво

 

І място

Ученици- І-ІV клас, ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне

Ученици- V-VІІ клас, ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне

 

ІІ място

Симай Ахмед и Селен Топал- ІV клас, ОУ „Христо Ботев“ с. Мъглен

Атанас Тодоров- ІV клас, СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос

 

ІІІ място

Анифе Мустафа- 15 год., ПГСС „Златна нива“ гр. Айтос

Ученици от ІV клас, ОУ „Светлина“ с. Тополица

Великденско яйце

І място

Айше Мустафа- ІV клас, ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне

Елис Рамадан- VІ клас, ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне

Анифе Мустафа- 15 год., ПГСС „Златна нива“ гр. Айтос

 

ІІ място

Мерджан Емин- ІV клас, ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне

Бюшра Мехмед- VІІ клас, ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне

Нели Симеонова- 15 год., ПГСС „Златна нива“ гр. Айтос

 

Обреден хляб

І място

Айсун Ходжова- 11 год., ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Карагеоргиево

Севгюл Айдън- 12 год., ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Карагеоргиево

Силвия Божкова- VІІ клас, ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне

Айше Наит- VІІ клас, ОУ „Светлина“ с. Тополица

Ашли Хайдарова-VІІ клас, ОУ „Светлина“ с. Тополица

Хелин Расим- VІІ клас, ОУ „Светлина“ с. Тополица

 

ІІ място

Шеннур Ибрям- 14 год., ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Карагеоргиево

Даниела Петрова- VІ клас, ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне

Анифе Мустафа- 15 год., ПГСС „Златна нива“ гр. Айтос

Мария Колева- НЧ „Христо Ботев- 1928“ с. Съдиево

Тинка Дончева- НЧ „Христо Ботев- 1928“ с. Съдиево

 

ІІІ място

Рамадан Исуф- І клас, ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне

Станка Иванова- ІІ клас, ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне

Даниел Маринов- ІІ клас, ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне

 

Моминска китка и кумичен венец

 

Моминска китка

ІІІ място- Арми Байрям- 9 год., ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Карагеоргиево

 

Кумичен венец

І място- Синем Хълми- 8 год., ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Карагеоргиево

ІІ място- Анелия Тодорова- 14 год., ПГСС „Златна нива“ гр. Айтос

 

Ревю на костюм- Лазарка

І място- Хелин Сабри- 13 год., ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Карагеоргиево

Снимки