Отчет за 2023г по изпълнение на "Програма за опазване на околната среда на Община Айтос 2021-2028г.