Отчет по изпълнението на "Програма за намаляване на нивата на ФПЧ в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества на територията на Община Айтос за периода 2016-2020 г." за 2020 г.