Отчет по изпълнението на "Програма за опазване на околната среда на територията на Община Айтос 2015-2020 г." за 2020 г..