Отчет по изпълнението на "Програма за опазване на околната среда на територията на община Айтос 2021-2028 г." за 2022 г.