Открита процедура за избор на изпълнител за изграждане на модулно пречиствателно съоръжение за отпадъчни води - с.Пирне, община Айтос - 25.09.2014г.