Пътна полиция с нов график за контрол на максимално допустимата скорост в Айтос

Контролираното ограничение е 50 км/ч!

26.01.2015 г. - Айтос, ул. "Славянска, бензиностанция "Лукойл"

27.01.2015 г. - Айтос, ул. "Славянска", бензиностанция ШЕЛ

28.01. 2015 г. - Айтос, ул. "Славянска", бензиностанция "Лукойл"

29.01.2015 г. - Айтос, път ІІІ-208, бензиностанция "Орел", км. 92+5

30.01.2015 г. - Айтос, ул. "Славянска", бензиностанция "Лукойл"

31.01.2015 г. - Айтос, път ІІІ-208, бензиностанция "Орел" км 92+5

01.02.2015г. - Айтос, ул. "Славянска", бензионстанция ШЕЛ

Снимки