ПК „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И ЕКОЛОГИЯ” /ОСТСУСДЕ/

ПК „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И ЕКОЛОГИЯ” /ОСТСУСДЕ/

Председател              Юзджан Фаик Юмер

Зам.председател       Георги Петров Янев

Членове                     Димитър Русев Колев

                                   Петър Валентинов Хараламбов

                                   Евгени Георгиев Петров

                                   Ремзи Мехмед Ахмед

                                   Дениз Ремзи Хайрула