Покана за информационна среща по проект„Интеграция на младежи с увреждания чрез предоставяне на социална услуга „Защитено жилище” в община Айтос”-26.11.2013