Покана за пазарни консултации за "Независим строителен надзор на проект „Вътрешно преустройство на кафе- аперитив в партерния /първи/ етаж от съществуваща административна сграда № 9 от Общински комплекс „Алея на занаятите”, находяща се в ПИ № 000783, мест. „Лесопарк”, землището на гр. Айтос в Посетителски център” - 10.08.2020 год.