Покана за пазарни консултации за обект : „Благоустрояване и реновация на спортна зала към стадион в УПИ I, кв. 50 по плана на гр. Айтос” - публикувана на 26.07.2019 г.