Покана за пазарни консултации за обект : „Реконструкция и рехабилитация на тротоарни настилки на улици в гр. Айтос“ - публикувана на 26.07.2019 г.