ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОБЕКТ: СПОРТНА ПЛОЩАДКА В УПИ I – ЗА СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ. 50, ПО ПЛАНА НА ГР. АЙТОС, ОБЩИНА АЙТОС - № 4 - 13.06.2018 г.