Повече късмет и радост във всеки айтоски дом!

               Уважаеми граждани на община Айтос,

На прага сме на новата 2016 година, която всички очакваме с надежда за повече здраве, успехи и благополучие. Само след дни ще прибавим към древната айтоска история още една година. Година, в която Община Айтос направи сериозен опит да промени посоката на своето развитие. 2015 г. доказа, че Айтос има капацитетът да печели и да реализира европейски проекти. Има сили да води прозрачна и разумна финансова политика, която да гарантира на гражданите стабилност и сигурност.

Отиващата си година раздвижи пазарът на труда. Доброто партньорство и активният диалог с бизнеса бяха в основата на инвеститорския интерес към община Айтос. Сериозните инвестиционни намерения, заявени през 2015 година, ни дават реални очаквания за повече нови производства и нови работни места. Вярвам, че през 2016 година ще направим още една стъпка за решаването на основния проблем – безработицата.

         Постигнатото до тук не е нито късмет, нито даденост. През 2015 г. Общинската администрация и Общинският съвет положиха изключително много усилия и труд, взеха важни за общината решения и работиха в синхрон за отдавна чаканата промяна.

        Убеден съм, че само силната и активна общинска политика може да решава проблемите, които ежедневно поставяте пред мен, като кмет на Община Айтос. Искам да Ви уверя, че винаги съм търсил най-верните управленски решения за решаване на проблемите и съм се опитвал се да чуя гласа на всеки от Вас.     

        Знам, че много въпроси не получиха отговор през 2015 г.. Знам, че има какво да се желае по отношение на пътната инфраструктура и здравеопазването. Че айтозлии искат нова визия за парка и градската градина, че населените места и крайните квартали трябва да бъдат благоустроени.

   Благодарен съм на всеки един от Вас за това, че открито и ясно поставяхте проблемите. Защото доброто управление се гради на основата на диалога. Вярвам, че така ще е и в бъдеще. Разчитам на Вашето доверие и откритост, когато става дума за общия интерес. Затова, най-важният партньор в бъдещата политика на Община Айтос оставате Вие, гражданите. 

      През 2015 г. доказахме още, че сме община на таланти. Изпращаме годината с много гордост от успехите на нашите спортисти, поети, художници. Оценена по достойнство беше работата на културните институции и спортните клубове.

    Изпращаме година, в която бяха защитени и реализирани много социални проекти. Увеличи се броят и обхватът на социалните услуги. И през 2016 година, грижата за социално слабите наши съграждани ще бъде един от приоритетите на Общината.

Постигнатото е повод да гледаме по-уверено напред. И да си поставяме по-амбициозни задачи, които Община Айтос може да изпълни само с Вашата подкрепа.

               Уважаеми съграждани, приятели,

Нека през новата година да има повече късмет и радост във всяко айтоско семейство, във всеки дом!

По-успешна и по-щедра 2016-та година!

Бъдете здрави!

ВАСИЛ ЕДРЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

 

Снимки