Позиция на Община Айтос във връзка с протеста, по повод трагичния инцидент на 13.09.2021г. в гр.Айтос

Община Айтос счита, че гражданският протест, организиран от ИК, е основателен и законен, и изцяло го подкрепя

Републикански път III-208  преминава през гр.Айтос по ул. „Х.Димитър“, където на 13 септември т.г. се случи поредния трагичен инцидент, отнел три живота.  Според експертите, трасето на пътя, на север от Айтос е с голям надлъжен наклон и създава постоянна възможност за ПТП, за съжаление, неведнъж - с жертви. 

Част от Инициативния комитет за организиране на протеста на 18 септември т.г. /събота/ се срещна с кмета на Община Айтос, за да разговаря за позицията на Общината по повод проблемния път и предстоящото събитие. Твърдото становище на Община Айтос е, че проблемът може да бъде решен  само, ако трасето на пътя бъде изведено извън града. Още през 2014 г., в Общинския план за развитие на Община Айтос 2014-2020 г., в Приоритет 2.1: „Подобряване на транспортната и селищната инфраструктура“, една от петте основни мерки, заложени в Плана, е „Обходен път“ (Провадия-Варна). Реализирането на тази мярка, обаче, не е в компетенциите на Общината, а на държавата, в лицето на МРРБ. Реализирането на "Северен обходен път" на гр. Айтос е приоритет и в новия План за интегрирано развитие на Община Айтос /ПИРО/ 2021г. - 2027г., приет от Общински съвет – Айтос в началото на 2021г. И това са факти от най-новата история на общината. А всички знаем, че този път е сред основните проблеми на общинските ръководства и гражданите от 70-те години на миналия век, когато се случва първата катастрофа с жертви. Обходният път е неизменна тема, по която години наред, местната власт настоява, моли, пише и преговаря с компетентните органи. За жалост без резултат до този момент.

Ще припомним, че през 2020 г. собственици на имоти в прилежащите до републиканския път зони, потърсиха съдействието на Общината и написаха писмо с №94-00-741/30.07. 2020 г. до Директора на Областно пътно управление – Бургас, с молба да бъдат поставени пътни знаци за ограничаване на скоростта. Мотивите в подписката на гражданите беше, че високата скорост на тежките МПС-та, създава реална опастност за възникване на тежки ПТП-та. И до този момент, отговор от ОПУ-Бургас до гражданите и писмо до Общината няма. 

След поредната тежка автокатастрофа, отново с участието на претоварен ТИР, на 11.09.2020г., в Айтос, на визита бяха Министър-председателят и Зам. министъра на МРРБ. Беше поет ангажимент за започване на предварителни проучвания на пътя и решаване на проблема веднъж завинаги. Още през следващата седмица, в продължение на няколко дни, на място бяха специалисти от АПИ – София и ОПУ – Бургас. Обследване на пътя е извършено, но и до сега, Община Айтос не е официално уведомена, какви са констатациите на специалистите, и какво решение са взели за бъдещето на опасния път, след специализираното обследване.

С друго писмо с изх. № 66-00-153/25.09.2020г., Община Айтос е поискала от ОПУ- Бургас да бъде назначена комисия, която да прецени необходимостта от приемане на допълнителни мерки за подобряване на безопасността на движение по републиканския път. И на това писмо отговор няма, и до този момент Община Айтос не е уведомена за резултата.

От години, позицията на Община Айтос е, че републиканският път трябва да бъде преместен, западно от града. Нито кръгово движение, нито сфетофари, нито някакви други действия, предприети в границите на града, биха могли да предотвратят пътни инциденти с претоварени тежкотоварни камиони, които през лятото и есента се движат по републиканскияя път. Както всяка община, Айтос няма компетенциите и не може да извършва дейности по преместването на пътя, тъй като те са изключително задължение на държавните органи - в случая МРРБ и АПИ.

Тъй като всички форми на въздействие върху компетентните органи и институции през годините не доведоха до реални резултати, Община Айтос подкрепя протеста, организиран от Инициативен комитет, на 18 септември. И счита, че е време да се чуе  гласът на гражданите на Айтос, да се чуят техните притеснения и страхове, тяхната позиция, с надеждата, да намерят отговор от страна на държавата.

 

Снимки