ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

Преброяването - онлайн до 17 септември, от 18.09. до 03.10. - по домовете

При отказ за участие в Преброяване 2021, глобата е 160 лв

На 7 септември до 3 октомври 2021 г. се провежда националното преброяване на населението и жилищния фонд в Република България.

От 7 септември до 24,00 часа на 17 септември  2021 г. се провежда преброяване на населението онлайн, чрез попълване на електронна преброителна карта. От 8,00 часа на 18 септември до 20,00 часа на 3 октомври - преброяването е "на живо", с преброители, които ще посещават  жилищата и домакинствата.

Онлайн можете да се регистрирате с лична карта и валиден имейл. Няма значение дали човек или семейство живее на постоянния си адрес или на настоящия такъв. Важно е гражданинът или домакинството да се преброи от мястото, от което живее в момента. Целта е да се установи реалният брой жители на дадена територия. Преброяването е задължително за всеки. Глобата при отказ да участваме е 160 лв.  

 Информацията, която се попълва онлайн е структурирана на раздели. Посочва се адрес, където се намира преброявания, типа на жилището и домакинствата, които живеят в него, площта, водоснабдеността, дали има външна или вътрешна изолация, какви енергийни източници ползва, дали използва възобновяеми такива и т.н.. Електронната преброителна карта съдържа 75 въпроса.

Често задаван въпрос: Ако в едно жилище живеят две домакинства – например, младо семейство живее с родителите на единия от членовете му? Прави се една регистрация, в която се посочва, че има две домакинства в жилището.

След като се попълнят данните, се издава уникален номер с дължина 15 символа. Последният от тях посочва колко човека живеят в жилището.

След приключване на онлайн преброяването на 17 септември, преброителите тръгват по домовете. От 18 септември, когато преброителите ще започнат да посещават домовете от врата на врата, ще се верифицира и кодът, който са получили всички, преминали през онлайн системата за преброяване. Това се налага като превантивна мярка против допускане на грешки от страна на гражданите.

На сайта census2021.bg можете да намерите допълнителна информация при възникнали въпроси.

Преброителна комисия за Община Айтос, с председател Мариана Димова - Зам. кмет на Община Айтос

Снимки