Прецизират границите на зоните в Айтос

На редовното си заседание на 27 януари т.г., айтоските общински съветници ще гласуват предложението на общинската администрация за прецезиране на зоните в град Айтос за целите на Закона за местни данъци и такси.

Границите на зоните в града са определени преди повече от 20 години и са препотвърдени с решение на местния парламент в края на м. декември 2005 година. В продължение на повече от две десетилетия не са се променяли, въпреки немалкото промени в номерацията на някои от градските квартали от плана за регулация и застрояване. При ползване на описателната част на зоните, се появяват неточности  и разминавания, твърдят от администрацията. Това е причината общинарите детайлно да преразгледа границите на градските зони и кварталите, които попадат в тях и да предложат на Съвета да гласува промените

Снимки