Председател

                     КРАСИМИР НЕДКОВ ЕНЧЕВ

           Председател на Общински съвет Айтос

                    Мандат 2023-2027 година
 

    Роден е на 30.01.1962 г. в с. Сокол, област Силистра.

 

   Завършил е висшето си образование, специалност "Зооинженер" във ВИЗВМ – град Стара Загора.

   До 2000 г. е работил в системата на МВР. След 2000 г. има частен бизнес.

   Женен с две деца.

   Участие в предишен мандат на ОбС Айтос: 

   Бил е общински съветник от ПП ГЕРБ през мандат 2007 - 2011 година.

   За общински съветник през мандат 2015-2019 г. е избран от листата на ПП ГЕРБ. За Председател на Общински съвет Айтос мандат 2015-2019 г. е избран на 5 ноември 2015 година.

   За общински съветник през мандат 2019-2023 г. е избран от листата на ПП ГЕРБ. За Председател на Общински съвет Айтос, мандат 2019-2023 г. е избран на 8 ноември 2019 г.

    Участие в настоящ мандат на ОбС Айтос:

    За общински съветник през мандат 2023-2027 г. е избран от листата на ПП ГЕРБ. 

    За Председател на Общински съвет Айтос, мандат 2023-2027 г. е избран с таен вот на тържествено заседание на ОбС на 9 ноември 2023 г.

 

   

За контакти:
Адрес: п.к.8500, Община Айтос
ул. Цар Освободител 3, стая № 1
Телефон: 0558/ 2 21 66

Приемен ден: всеки вторник от 09:00 ч.