ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

14 септември - Празник на огнеборците

Пожарното дело в България има богата история и достижения, сравними в много отношения с развитите европейски страни. Редица поколения са дали своя принос за просперитета на пожарната сигурност като гаранция за ефективна борба с огнената стихия. Страната ни е сред инициаторите за създаване на първообраза от 1900 г. на днешната Международна асоциация на пожарните и спасителните служби (CTIF). На третия конгрес на организацията в Будапеща през 1904 г. наши представители са Димитър Тролев, Руси Кожухаров и Найден Николов. Една година по-късно в София се организира Първият пожарникарски събор в България. Както по цяла Европа, така и у нас обединяването на пожарните служби се провежда с цел подобряване и уеднаквяване на обучението и развитие на техническото въоръжение на службите.

Инициатори на събора са пожарни командири от страната със значителен опит и професионална подготовка. Това са командирът на столичната пожарна команда Димитър Тролев, командирът на пловдивската пожарна команда Георги Атанасов, командирът на бургаската пожарна команда Руси Кожухаров, пожарният командир на Татар Пазарджик (дн. гр Пазарджик) Найден Николов и пожарният командир на Станимака (дн. гр. Асеновград) Тодор Боев. В работата на събора вземат участие 17 пожарни командири и 10 командири на доброволни дружини.

Съборът е свикан на 14 септември 1905 г. в София и работи до 18 септември. Разискват се състоянието на пожарните команди и тяхната техническа въоръженост, правилата за устройство на градските пожарни команди, проектоустав за доброволните противопожарни дружини, мероприятия за подобряване на положението на пожарникарите, осигуряването им в случай на злополука и др. въпроси. Констатира се сериозно изоставане на пожарната защита в селата и малките градове.

През 1995 г. с Решение № 385 на Министерския съвет на Р България датата 14 септември (откриването на Първия пожарникарски събор) е обявена за Професионален празник на служителите на Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението”, с което е възстановена традицията. По решение на Първия пожарникарски събор тази дата да се отбелязва като патронен празник на пожарните команди в страната.

По утвърдена традиция, огнеборците отбелязват своя професионалния  празник със „Седмица на пожарната  безопасност ”, като тази година тя ще се проведе от 07 до 14 септември. Организаторите провеждат множество мероприятия за повишаване на противопожарната култура сред населението, като голяма част от тях са насочени към децата.   Освен децата, служителите ще запознаят и техните родители с противопожарните уреди и най-вече как да реагират при възникване на пожар. В празничния ден освен тържествени събрания е предвидено поднасяне на венци пред паметните плочи на пожарникарите, загинали при изпълнение на служебния си дълг.

Пожарникари и спасители ще демонстрират гасене на пожари и извършването на аварийно-спасителни дейности с оказване на първа помощ. В някои от тях ще се включат  и ученици от младежките противопожарни отряди. За подобряване на взаимодействието при пожари, бедствия и други извънредни ситуации, ще се състоят работни срещи с кметове и представители на регионалните структури. Предвиждат се срещи с ветерани . В рамките на седмицата  пожарникарите  ще участват в демонстрации по пожароприложен спорт.

М Е Р О П Р И Я Т И Я

на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”-Бургас

за провеждане Седмицата на пожарната безопасност и честването на професионалния празник на служителите от ГДПБЗН-МВР-14 септември

 

1. Дни на отворените врати от 07 до 11.09.2015г. във всички районни служби за ПБЗН от областта.

2. Пресконференция с представители на местните средства за масово осведомяване  на 14.09.2015 г. от 11.00 ч. в клуба на сградата на РДПБЗН – Бургас.

3.  Почитане  паметта на загинали при изпълнение на служебния си дълг огнеборци чрез поднасяне на венци и цветя на паметната плоча пред сградата на РДПБЗН – Бургас на 14.09.2015 г. от 11.45 ч.

4.  Демострация  на състезатели от отбора  по пожаро-приложен спорт членове на националния отбор в двора на РДПБЗН – Бургас на 14.09.2015 г. от 12.30 ч.                                 

5.  Среща с ветерани в клуба на втория етаж на РДПБЗН – Бургас на 14.09.2015 г. от 17.00 ч.

6. Ден на отворените врати - представяне на възможностите на новата пожарогасителна и аварийно-спасителната техника от състава на Първа и Втора РСПБЗН гр. Бургас и сектор “Оперативни дейности” – Бургас с разясняване на правила за пожарна безопасност и защита при бедствия и аварии пред граждани и гости на Бургас на14.09.2015г.  от 18.00 ч. на площада пред „паметникът-мемориал”  Пантеона.

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр.Айтос като подразделение към РДПБЗН-Бургас също е подготвила мероприятия, с които да запознае местната общественост с професията на огнеборците и тяхното ежедневие.

Ето какво включва:

1. Обществено представяне и демонстрация на възможностите на обновената пожарна техника.  Спасяване на граждани от МПС претърпяло ПТП. Забавни игри с  учащи. на 12.09.2015 г. от 10,00 до 12,00 часа на площад „Свобода” пред бивш Битов комбинат

2. Провеждане на дарителска кампания сред служителите в помощ на непълнолетните деца на загиналите при изпълнение на служебния си дълг огнеборци.                      

3. Ритуал по полагане на венци от настоящи, бивши служители, близки и граждани на паметната плоча на Стефан Цонев загинал при изпълнение на служебния дълг на 12.09. от   18,45 ч.  в двора на РСПБЗН-Айтос.      

4. Провеждане на ХVІІ-та традиционна среща-беседа на действащи служители и бивши колеги-ветерани от РСПБЗН-Айтос. в р-т „Рандеву” на 12.09.2015 г. от 19,15 часа.

5. Провеждане на открит турнир по тенис на маса за мъже и жени за наградите на РСПБЗН-Айтос в гр.Айтос, градска спортна зала „Аетос” на 13. 09. 2014 г. от 9,00 часа.

6. Дни на отворените врати в РСПБЗН-Айтос на 11 септември от 09-16.00 часа.

7. Приемна за граждани и открита телефонна линия на тел. 055822310 от 07 до 11.09 от 9,00-12,00 часа.

 

 

 

 

Снимки