Презентация по проект "Интеграция на младежи с увреждания чрез предоставяне на социална услуга "Защитено жилище" в община Айтос"-28.11.2013