Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Айтос" ЕООД по рамково споразумение № РД-11-158/26. 03. 2021 г." чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти
Обявление за приключен договор Търговска лига РС 158 - публикувано на 26.01.2022г. Обявление за приключен договор Медофарма РС 158 - публикувано на 26.01.2022г. Обявление за приключен договор Медекс РС 158 - публикувано на 26.01.2022г. Обявление за приключен договор Дансон РС 158 - публикувано на 26.01.2022г. Обявление за приключен договор Фьоникс РС 158 - публикувано на 26.01.2022г. Обявление за приключен договор Фаркол РС 158 - публикувано на 26.01.2022г. Договор 31 Медекс РС 158 - публикуван на 20.08.2021 г. Договор 27 Фьоникс РС 158 - публикуван на 20.08.2021 г. Договор 21 ФАРКОЛ РС 158 - публикуван на 20.08.2021 г. Договор 19 ДАНСОН РС 158 - публикуван на 20.08.2021 г. Договор 17 ТЪРГОВСКА ЛИГА РС 158 - публикуван на 20.08.2021 г. Договор 15 Медофарма РС 158 - публикуван на 20.08.2021 г. Протокол 1 от 13-04-2021 - публикуван на 15.06.2021 г. Протокол 2 от 05-05-2021 - публикуван на 15.06.2021 г. Протокол 3 от 31-05-2021 - публикуван на 15.06.2021 г. Решение №10 за определяне на изпълните от 14-06-2021 - публикувано на 15.06.2021 г. Покана РС 158 Проект на договор рамково споразумение РС 158