ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – EТАП II”

До 28 март се удължава срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“

Срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“ е удължен до 28 март 2024 г. Така се дава възможност сдружения на собственици, които по различни причини не са успели да кандидатстват за финансиране до момента, да го направят. Във връзка с новия срок за кандидатстване, Община Айтос ще приема заявления за участие до 15.03.2024 г.

Документите по процедурата за кандидатстване остават същите, както досега като към тях трябва да се приложи допълнително решение на общото събрание на етажната собственост, че съсобствениците са съгласни да осигурят 20% съфинансиране за изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Подробна информация за процедурата, начина на кандидатстване и образците на необходимите документи е налична на следните интернет адреси:

МРРБ https://www.mrrb.bg/bg/proekti-po-npvu/proceduri-po-npvu/proceduri-otvoreni-za-kandidatstvane

ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/fbf34c6a-8f67-4d16-9019-3bd43c71b70f

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Всички сдружения на собственици участвали в първи етап по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, както и други сдружения на собственици на територията на Община Айтос, могат да кандидатстват за финансиране от етап II.

За него е предвиден бюджет в размер на 282 470 400 лева. Одобрените сгради за участие в този етап на процедурата ще получат до 80% безвъзмездна финансова помощ. Всяко сдружение на собствениците ще трябва да осигури самоучастие чрез собствен финансов ресурс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта.

Документите за кандидатстване се подават отново чрез общинска администрация. Допустими за участие и тук са всички многофамилни жилищни сгради в страната, управлявани по реда на ЗУЕС и проектирани преди 26 април 1999г.

Крайният срок за кандидатстване е 16.01.2024 г., като в случай на липса на достатъчен интерес и подадени проекти на по-малка стойност от предвидения бюджет се предвижда срокът да бъде удължен до края на месец февруари 2024 г. (по информация на МРРБ).

 

За повече информация предоставяме линк към „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II”

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/fbf34c6a-8f67-4d16-9019-3bd43c71b70f