Проект "Доставка и монтаж на автоматизирана напоителна система на градски стадион "Крум Делчев" и закупуване на оборудване".

 

Успешно приключиха дейностите по общинския проект "Доставка и монтаж на автоматизирана напоителна система на Градски стадион "Крум Делчев" и закупуване на оборудване".

Проектът е финансиран по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Изпълнението на дейността включваше доставка и монтаж на автоматизирана напоителна система за стадион. По проекта е доставена и положена изкуствена тревна настилка, доставена е и машина за чертане на линии на стадион, в съответствие с одобрените технически спецификации на градски стадион "Крум Делчев".

Стартът за изпълнение на дейностите беше даден на 25 март 2022 г., автоматизираната напоителна система е вече в действие от 21 април 2023 г. Стойността на проекта, реализиран от Община Айтос е 68 292.10 лв. без ДДС. Целта е подобряване на техническата база с модернизирана система за поливане и поддържане на естествената тревна настилка.

На стадиона в Спортен комплекс „Крум Делчев” се провеждат  всички тренировки, мачове и турнири по футбол на ФК „ВИХЪР-2000”, гр. Айтос от всички възрастови групи - деца, юноши-младша възраст и мъже. През топлите месеци на годината се провеждат състезания по лека атлетика, борба и др., включени в Годишния спортния календар на Община Айтос. . Спортната база се използва пълноценно На стадиона тренират и спортисти от други спортни клубове в общината, ежегодно се организират и провеждат общински спортни турнири. Учениците всяка година участват в областен етап на ученически игри- футбол и волейбол.

Община Айтос оценява спорта като важен фактор за укрепване на здравето на децата и учениците и за повишаване на тяхната физическа дееспособност. Реновират се старите и изграждат нови спортни съоръжения, поддържа се добра материална база. Поддържането на естествената тревна настилка е важна част от грижата за спортната база. Модернизираната поливна система е най - съвременното и добро решение за поливане на тревни площи. За поддържането на модерно футболно игрище е предвидена машина за чертане на линии на стадион и полагане на изкуствена тревна настилка в района между спортната зала и стадиона, която ще се използва за загрявка на футболистите от двата отбора, преди излизане на официален футболен мач на стадиона.

Снимки