Проект „Интегрирани услуги за социално включване на деца до 7 години и техните семейства от Община Айтос” по проект „Социално включване” към МТСП