Проект на наредба : Изменение и допълнение на наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги - 13.01.2017 г.