Проект №2 на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос-11.05.2015 г.