Проект на наредба за изменение на наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги - 05.10. 2016 г.