Проект на наредба : Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на Община Айтос - 10.10.2016 Г.