проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Айтос - публикуван на 02.02.2021 г.

На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, на всички заинтересовани граждани и организации се предоставя 30-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение на интернет страница на Община Айтос, раздел Общински съвет, подраздел Проекти на наредби и правилници, могат да представят предложения и становища, относно изготвения Проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Айтос.

Предложенията и становищата следва да се представят в деловодството на Община Айтос в Центъра за услуги и информация на гражданите на адрес: гр.Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3 или на следния имейл адрес: [email protected]

 

Дата на публикуване: 02.02.2021 г.