Проект на наредба : Приемане на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Айтос - 10.09.2016 г.