Проект на наредба : проект за изменение на наредбата за местни такси и цени на услуги - 03.07.2017 г.