Проект на Наредба за реда на подаване на предложения и вземане на решение от Общинския съвет за изграждане на паметници, мемориални обекти или други възпоменателни знаци върху поземлени имоти общинска собственост на територията на Община Айтос – публикуван на 01.11.2017 г.

 На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК,  предоставяме на всички заинтересовани лица, в регламентирания 30-дневен срок, считано от дата на публикуване на настоящи проект - 01.11.2017 г., възможност за разглеждане, обсъждане, представяне на становища, предложения за изменение, допълнение и възражения по Проекта на Наредба за реда на подаване на предложения и вземане на решение от Общинския съвет за изграждане на паметници, мемориални обекти или други възпоменателни знаци върху поземлени имоти общинска собственост на територията на Община Айтос.
 Предложенията или становищата могат да бъдат предоставяни в деловодството на общинска администрация  Айтос или по електронна поща на e-mail: [email protected]

Снимки