Проект „Обзавеждане и оборудване за читалищата на територията на община Айтос“.