Проект „Подкрепа за равноправен и независим живот”-21.08.2013 г.