Проект "Подкрепа за равноправен и независим живот"- 09.12.2013 г.