Проект "Подкрепа за равноправен и независим живот"-23.04.2014 г.