Проект „Подобряване на уличните настилки на населените места в община Айтос /Улици с. Поляново и с. Малка поляна/”.