Проекти на документи за план-сметка за отпадъците-2014 г. и отчисления-08.01.2014 г.