Проекто-забрани на МОВС могат да провалят проекти на Общината и на собствениците на имоти в защитена зона "Трите братя"

Кметът на Община Айтос Васил Едрев е подготвил становище до МОСВ, в което  остро реагира на твърде крайните забрани и ограничения, които се предвиждат в проекто-заповед на Министерството, публикувана на интернет адрес http://www.moew.government.bg/?show-top&cid-146.

Официално, целта на проектната заповед на МОСВ е "Опазване на защитена зона "Трите братя" в землищата на град Айтос и с. Лясково" с обща площ 10 197.338 дка. Това опазване, обаче, включва редица предозирани мерки, които засягат интересите на Община Айтос, а от там и на всички нейни граждани. Сериозни проблеми ще имат и собствениците на имоти в зоната, ако проекто-рестрикциите бъдат официално подписани.

В становището си, кметът приветства грижата за опазване на защитените зони, но е категоричен, че първо трябва да бъдат защитени интересите на гражданите. Проекто-заповедта да бъде променена, като бъдат премахнати част от предвидените забрани, настоява още градоначалникът.

В прикачените файлове тук, заинтересованите граждани на община Айтос, могат да се запознаят с пълния текст на проекто-заповедта на МОСВ, със Становището на кмета на Община Айтос, и да разгледат подробната карта на защитена зона "Трите братя". Собствениците на имоти в зоната могат да изпращат своите писмени становища до Община Айтос, входирани в ЦУИГ до 15.02.2015 година. Становищата на заинтересованите граждани своевременно ще бъдат препратени към Министерството по компетентност.

Повече информация можете да получите на тел. 0558/ 2 26 62 - Десислава Стоянова - Еколог - Община Айтос

Снимки