Пролетен празник 2015 в Айтос

При лоши метеорологични условия празникът ще се проведе в НЧ “Васил Левски 1869”.

Община Айтос и НЧ "Васил Левски 1869" организират Фолклорен празник, свързан с пролетните празници Цветница, Лазаровден, Великден и Гергьовден.

Празникът е традиционен и е включен в културния календар на Община Айтос.Целта му е да съхрани за поколенията стародавните народни традиции, да обнови и обогати националното ни танцово и песенно културно наследство.

Заявки за участие се приемат до  14  април 2015 г. в

НЧ „Васил Левски 1869”.

 Допълнителна информация на тел: 0558/2 27 23 и 0558/2 20 30

Регламент за участие

А. Обредни групи – представят обичай от пролетния празнично-обреден календар – до 10 мин. (Цветница, Лазаровден, Великден, Гергьовден).

Б. Певчески групи – изпълняват две песни свързани с гореизброените празници – до 6 мин.

В. Танцови групи – изпълняват песен и танц – до 6 мин.

Участниците ще се състезават в три възрастови групи –

начален, среден и горен курс.

Необходимо е да се обърне внимание на традиционната форма на изпълнение. Желателно е песните да не са включени в задължцителната програма в учебниците по музика.

Предвидени са следните конкурси:

А. Ревю на костюми – лазарски

Б. Моминска китка или кумичен венец

В. Великденско яйце или великденско дърво

Г. Обреден хляб

Всички групи и състави получават диплом за участие, а участниците в конкурсите и изпълнителите – награди.

Забележка: Китките, венците и яйцата, великденските дървета и обредните хлябове се представят на организаторите един ден преди празника за оформяне на изложба.

 

 

 

 

 

 

 

Снимки