Публична покана Доставка на готова храна за болни по диети за нуждите на МБАЛ Айтос ЕООД