Публично обсъждаха резултатите от финансовата 2014 г.

На основание на Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Айтос, Председателят на Общинския съвет Ружди Хасан покани айтозлии на публично обсъждане на изпълнението и приключването на общинския  бюджет за 2014 година.

Общестевното огласяване на финалните резултати за финансовата 2014-та беше в Заседателната зала на Общината в четвъртък. Присъстваха представители на всички дирекции, отдели и звена на Общинската администрация и двама общински съветници - Пенчо Желев от ГЕРБ и Дамян Денев от Коалиция за Европейско развитие на Община Айтос.

Цифрите от бюджет-2014 и анализа за изпълнението на заложените финансови средства по раздели и дейности бяха представени от главният финансист на Община Айтос Станка Господинова. Общият извод беше преизпълнение на приходите и успешно приключване на финансовата 2014 за Община Айтос - основание за спокойна бюджетна 2015 година.

Отчетът за изпълнението на бюджет - 2014 е включен и в дневния ред на заседанието на Общински съвет - Айтос, което ще се проведе утре, на 28 април, от 9.30 часа в Заседателната зала.

Материалите по годишния отчет бяха на разположение на местната общност в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Айтос. Гражданите имаха възможност да внасят своите становища, препоръки и мнения в деловодството на Общински съвет – Айтос, но такива не са постъпили, обяви на старта на публичното обсъждане Ружди Хасан.

НП

 

Снимки