ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТ "ДЕМОКРАЦИЯ В ДЕЙСТВИЕ"

Община Айтос

Организира публично представяне на проектните предложения по проект "Демокрация в действие Айтос 2015", от инициативните комитети и техните поддръжници

на 15 октомври, от 17.00 часа в Заседателната зала на Община Айтос.

Всеки от инициативните комитети ще има възможност да представи подробно идеята, с която кандидатства за финансиране по проекта.

На желаещите да презентират мултимедийно проектните си предложения, Общинска администрация - Айтос ще предостави мултимедия по предварителна заявка, най-малко един ден преди публичното обсъждане.

Поканата е към инициативните комитети, техните поддръжници и към всички граждани, които искат да се информират по-подробно за проектните предложения.

 

Снимки