ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ СЪС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ПО ПОЧИСТВАНЕ НА ЛОКАЛНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ И/ИЛИ НЕРАГЛАМЕНТИРАНИ СМЕТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС ПРЕЗ 2020 ГОД. - публикувано на 16.03.2020 г.